Gemeente Wingene

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De Griffie van diezelfde rechtbank zorgt voor de melding in DABS op de betreffende huwelijksakte. Hierdoor wordt dit ook automatisch aangepast in het Rijksregister.

Procedure

De betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor jouw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Opgelet! Dateert de echtscheiding van na 1 januari 2020 dan kan je hiervan geen afschrift meer aanvragen, want vanaf deze datum wordt er geen afzonderlijke akte van echtscheiding meer opgemaakt. Deze akte wordt vervangen door een melding van de echtscheiding in de huwelijksakte. In dat geval vraag je dus een afschrift van de huwelijksakte op