Gemeente Wingene

Huisnummer

Hebt u een bouwgrond gekocht, maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig heeft voor een stal, een bedrijf, een vzw...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Procedure

U vraagt het huisnummer aan bij de gemeente via onderstaand formulier of via het e-loket:

  • bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning
  • bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u één of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.