Gemeente Wingene

Huisnummer

Heb je een bouwgrond gekocht, maar weet je niet wat je huisnummer wordt? Verbouw je een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denk je dat je een extra huisnummer nodig hebt voor een stal, een bedrijf, een vzw...? Vraag je huisnummer dan aan bij de gemeente.

Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Procedure

Je vraagt het huisnummer aan bij de gemeente via onderstaand formulier of via het e-loket:

  • bij nieuwbouw vraag je een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning
  • bij een verbouwing van een bestaande woning met een huisnummer naar meer woongelegenheden moet je verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst je een of meer huisnummers toe. Als je eigenaar bent van het gebouw, dan moet je zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.