Gemeente Wingene

Cultuur

Laatste update: 1 september 2020
Hieronder kan je de maatregelen terugvinden die tot eind september van kracht zijn.

Algemeen

De contactloze activiteiten konden al terug sinds 8 juni, maar de risicoactiviteiten (zang, het bespelen van blaasinstrumenten en activiteiten met nauw fysiek contact) zijn ook mogelijk, onder bepaalde voorwaarden:

Voor de organisatie met, door en voor de doelgroep ‘ouderen’ verwijzen we naar het Corona-Ouderencharter van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar gelden andere regels.

Verenigingen kunnen via deze pagina zalen en materiaal reserveren. De Dienst Vrije Tijd in de Alk is, voor ondersteuning bij de reserveringen, ook opnieuw geopend.

De gemeente zorgt voor ontsmettingsmiddel bij het binnenkomen van elk gemeentelijk gebouw.

In onze gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht.

We rekenen op de verantwoordelijkheid van de verenigingen om hun eigen activiteiten 'coronaproof' te organiseren. Dit betekent het naleven van volgende algemene principes:

 • Afstand
 • Ventilatie
 • Hygiëne
 • Beperkte contacten

Met welke voorwaarden moet je rekening houden? 

Algemeen

Voor culturele activiteiten is het aantal beperkt tot 50 personen tot eind september, exclusief organisatoren en medewerkers en worden volgens deze richtlijnen georganiseerd:

 • De organisator maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie daarvan de nodige beslissingen of maatregelen.
 • De organisator communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige gecommuniceerd.
 • De organisator regelt het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal zodanig dat de kans op besmetting zo laag mogelijk wordt. Dit moet resulteren in een draaiboek voor elke activiteit. Zorg dat dit document ook beschikbaar is tijdens de activiteit zelf. 
 • De organisator laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting verlopen en houdt hier toezicht op.
 • De organisator evalueert en stuurt bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en na de activiteit.

Publiek

Indien er publiek aanwezig is bij de activiteit, is dit een zittend publiek van maximaal 100 personen binnen - afhankelijk van de beschikbare oppervlakte - en 200 personen buiten toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Mondmaskers zijn verplicht voor het publiek.

Catering

Er mag tijdens de activiteit iets te eten of te drinken worden aangeboden, maar hierbij gelden volgende richtlijnen:

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • Een maximum van tien personen per tafel is toegestaan en enkel met de uitgebreide sociale bubbel.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke deelnemer moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Het dragen van een mondmasker door de bedieners/medewerkers is verplicht.
 • Het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel/medewerkers is verplicht.
 • Het dragen van een mondmasker door de aanwezigen is verplicht zolang ze circuleren. Eens gezeten aan een tafel, kan het mondmasker worden afgezet.
 • Een buffetopstelling kan op voorwaarde dat alles individueel verpakt is of er bediening aan het buffet wordt voorzien.
 • Op terrassen gelden dezelfde regels als binnen.

Hoe ga je concreet aan de slag hiermee? 

Een nulrisico voor verspreiding van het coronavirus bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te herleiden. Dit doe je door onderstaande punten op te volgen. 

1. Opmaken van een risicoanalyse

Vooraleer een activiteit opnieuw op te starten, is de organisator verplicht om een risicoanalyse op te maken rekening houdend met de deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit, de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit...

Wij helpen graag door hiervoor een sjabloon aan te reiken.

2. Opmaken van een draaiboek

Voor elke (type) activiteit moet er een draaiboek opgemaakt worden waarin de organisatie van de activiteit volledig wordt opgenomen en alle bijhorende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen. 


De inhoud van het draaiboek is sterk afhankelijk van de aard van de activiteit. Toch is het belangrijk om aandacht te hebben voor:

 • de samenkomst van groepen mensen, zoals bij aankomst, aan de kassa, in de zaal of tijdens de pauze
 • het gebruik en de indeling van de infrastructuur met extra aandacht voor de sanitaire voorzieningen

Dit draaiboek is belangrijk om een houvast te bieden voor de organisator, de medewerkers en deelnemers, maar tegelijk dient het ook als bewijs voor de (lokale) overheid om aan te tonen dat jullie de heropstart volgens het principe van de goede huisvader hebben gedaan.

Wij maakten alvast een sjabloon op om jullie wat houvast te bieden.

3. Corona-aanspreekpunt

Elke organisatie stelt een duidelijk aanspreekpunt aan, op niveau van de organisatie én activiteit. Deze persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

 • Deze persoon staat met naam en contactgegevens in het draaiboek.
 • Het aanspreekpunt voor de organisatie wordt ook kenbaar gemaakt op de website van de organisatie, zodat de contacttracers weten wie ze moeten contacteren indien nodig.

4. Inschrijvingen, registratie en communicatie

Het is verplicht deelnemers aan activiteiten vooraf te laten inschrijven. Dit heeft twee redenen:

 • Het overzicht bewaren over het aantal deelnemers
 • Het verzamelen van de nodige gegevens van de deelnemers

In functie van het nagaan van contacten bij een vaststelling (of vermoeden) van corona, is de organisator verplicht om minstens 30 dagen de contactgegevens (minstens naam, adres en telefoonnummer) van alle deelnemers (inclusief begeleiders en eventuele externe actoren) te bewaren. 

Bij inschrijving licht je de deelnemers in over over de afspraken en maatregelen die tijdens het evenement van kracht zijn. Ook tijdens het evenement worden bij aanmelding alle afspraken herhaald. Indien door deelnemers nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige gecommuniceerd.

Wat is voorzien in de gemeentelijke socioculturele infrastructuur? 

 • Er is ontsmetting in de inkomhal voorzien. We vragen uitdrukkelijk dat alle mensen hun handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de infrastructuur.
 • Algemene info over de coronamaatregelen wordt geafficheerd. 
 • In de publieke delen van de socio-culturele infrastructuur is het verplicht een mondmasker te dragen. Dit betekent van bij de inkom, in de gangen, en ook in het sanitair.