Gemeente Wingene

Naamsverandering

Je familienaam of je voornaam kan je laten wijzigen.

 • Een voornaam wijzigen kan eventueel naar aanleiding van:
  • een adoptieprocedure,
  • een wijziging geslachtsregistratie,
  • of kan op eigen initiatief aangevraagd worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand.
 • Een familienaam wijzigen kan zijn naar aanleiding van:
  • een erkenning (alleen voor minderjarigen),
  • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap),
  • een aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk besluit).

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig (de ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun kinderen)
 • Je bent Belg of erkend vluchteling of je bent bezig met een procedure om Belg te worden.
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van Wingene
 • Als je in het buitenland verblijft en niet bent ingeschreven in de registers in België, ga dan naar de gemeente waar je laatst was ingeschreven.
 • Als je nergens bent ingeschreven, ga dan naar de ambtenaar van het eerste district van Brussel

Procedure

Voornaamswijziging

 1. Als je van voornaam wil veranderen, kan je een verzoek indienen bij de Dienst Burgerzaken.
 2. Indien niet in België geboren moet de aanvrager zelf een recent afschrift van de geboorteakte voorleggen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald). Belgische aktes worden door de gemeente zelf opgevraagd.
 3. Na controle van de documenten, en als aan alle voorwaarden voldaan is, kan de voornaamsverandering worden toegestaan. Binnen de drie maanden na het verzoek maakt de ambtenaar de akte van voornaamswijziging op. De voornaamsverandering gaat in op deze datum.
 4. Als de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

Familienaamswijziging

 • Dit moet worden aangevraagd bij Koninklijk besluit via:

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
02/542 67 03 (voor Nederlands)

 • Alle info vind je via deze link

Prijs

 • Voornaamswijziging: in de gemeente Wingene is de wijziging van een voornaam gratis.
 • Familienaamswijziging bij Koninklijk besluit: € 140,00 registratierecht.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • eID
 • Uittreksel uit het Strafregister (voor inwoners van Wingene wordt dit door de ambtenaar zelf opgevraagd).
 • Indien niet in België geboren, een recent afschrift van je geboorteakte met alle eventuele randmeldingen (eventueel voorzien van de juiste legalisatie en indien nodig vertaald).
 • Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met burgerzaken@wingene.be om te weten wat de eventuele procedure is.