Gemeente Wingene

Naamsverandering

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw naam laten wijzigen. U kunt eventueel uw naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen.

Prijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Wat meebrengen

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingenen de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister.