Gemeente Wingene

Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

Voorwaarden

Om een schooltoelage te kunnen krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Nationaliteit
  Je moet op 31 december 2016 Belg zijn. Als je geen Belg bent, moet je of moeten je ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
   
 • Inkomen
  Of je een schooltoelage krijgt of niet, hangt onder meer af van je gezinssituatie en de hoogte van je inkomen. Naast je loon horen daar ook bijvoorbeeld ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij. Ook je kadastraal inkomen speelt in bepaalde gevallen een rol bij de berekening.
   
 • De school of studie
  Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school. Sommige opleidingen komen niet aanmerking.
  Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • kleuteronderwijs
   Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school afhankelijk van de leeftijd.
  • lager onderwijs
   Leerlingen mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
  • secundair onderwijs
   Je kunt een schooltoelage ontvangen tot in het schooljaar waarin je 22 jaar wordt. Voor enkele opleidingen werden uitzonderingen voorzien.
   Ook in het secundair onderwijs moet je voldoende aanwezig zijn. Als je twee opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig was, verlies je je schooltoelage.

Procedure

Als je denkt in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kan je een aanvraag indienen.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Dien je aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in.
 • Je kunt je aanvraag ook schriftelijk indienen, per brief of fax. Het papieren aanvraagformulier kan je downloaden, bestellen of aanvragen in de school.

Regelgeving

 • Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)