Gemeente Wingene

Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen

Als u gaat trouwen en u deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit, ontvangt u een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Voorwaarden

  • minstens 1 jaar voor de datum van het huwelijk in het bevolkingsregister van de gemeente Wingene zijn ingeschreven.
  • Na het huwelijk nog steeds in de gemeente wonen (zoniet heb je toch nog recht op 5% van het gespaarde bedrag
  • de voorziene Rijkstoelage hebben ontvangen.

Wat meebrengen

  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart.

 

Meer info

De toelage bedraagt 15% op het door uzelf gespaarde bedrag (zonder intrest of premie van de dienst) bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen.