Gemeente Wingene

Vakantietoelage personen met een beperking

Kinderen en volwassenen met een zware handicap kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden

Je hebt deelgenomen aan een vakantiekamp van minstens vijf dagen. Het kamp is ingericht door een vereniging voor zieken of gehandicapten of de vakantie is speciaal voor zieken of gehandicapten ingericht.

Per dag per verblijf krijg je vijf euro, met een maximum van 25 euro per rechthebbende. Per jaar krijg je slechts eenmaal een tegemoetkoming.

Procedure

De aanvraag dient voor 31 december van het jaar waarin het vakantiekamp plaatsvindt gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Het volstaat om een attest binnen te brengen van de inrichters van het kamp waaruit blijkt dat:

  • de aanvrager als zieke of gehandicapte deelgenomen heeft aan een speciaal voor hen ingericht kamp met aanduiding van de verblijfperiode
  • het bewijs dat het deelnemingsbedrag volledig betaald werd.