Gemeente Wingene

Aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap

Bent u door een handicap of beperking minder mobiel? Dan parkeert u uw auto graag zo dicht mogelijk bij uw woning of bestemming. Daarom kan u een parkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Voor wie?

Personen in het bezit van een officiële parkeerkaart voor personen met een handicap.

Voorwaarden

  • U bezit een eigen voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij u inwoont.
  • U hebt geen garage, inrit of andere mogelijkheden om bij uw woning of werk te parkeren.
  • Er is geen parkeerplaats aanwezig voor personen met een handicap op minder dan 100 meter van uw woning of werk.

Procedure

De aanvraag kan ingediend worden bij de dienst mobiliteit.

Prijs

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Afhandeling

De dienst mobiliteit maakt een dossier op en geeft advies op het vlak van toegankelijkheid en mobiliteit. Dit dossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wat meebrengen

  • parkeerkaart voor personen met een handicap
  • identiteitskaart