Gemeente Wingene

Melden van gebreken aan het openbaar domein

Gebreken aan het openbaar domein kunnen via e-mail of telefonisch gemeld worden. Voor onder andere opmerkingen in verband met de wegen, voet- en fietspaden of openbare verlichting kan je bij het Agentschap Wegen en Verkeer of de gemeente Wingene terecht.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 112.

Gebreken langs gewestwegen

In Vlaanderen worden de autosnelwegen en gewestwegen beheerd door de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bv. E40, A12, R0, N50). 

Online melden

  • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's...).
  • Ga naar de website Meldpunt Wegen of Meldpunt Fietspaden en vul de gegevens in. Zodra je melding is geregistreerd, krijg je een bericht.
  • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal je melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

Bel gratis naar de wegentelefoon: 0800 1 22 66 (elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur).

Gebreken langs gemeentewegen

Als het probleem zich voordoet op of langs een gemeenteweg, kan je dit rechtstreeks melden bij de gemeente Wingene.

Online melden (e-mail)

  • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's...).
  • Stuur de nodige gegevens met een korte omschrijving naar het volgend e-mailadres: publiekdomein@wingene.be 
  • We proberen het probleem zo snel mogelijk te onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

Bel naar de dienst wonen en omgeving op het nummer 051 65 00 71 (elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur).

Gebreken aan straatverlichting

Defecte straatverlichting kan rechtstreeks gemeld worden aan Fluvius via de website www.straatlampen.be of het gratis nummer 0800 6 35 35.

Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de veertien dagen hersteld.

Let wel: na 23 uur doven een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen.