Gemeente Wingene

Permanente bewegwijzering onderneming

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun bedrijf. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is deĀ gemeente bevoegd, voor gewestwegen is dat het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving. Omwille van de uniformiteit, gebeurt de aankoop en de plaatsing enkel door de gemeente.

Procedure

Gemeenteweg

Je dient je aanvraag per mail in bij de Dienst Mobiliteit van de gemeente. Na goedkeuring door het college, zorgt ons Team Interne Werken voor de aankoop en de plaatsing van de bewegwijzeringsborden. De kostprijs voor aankoop en plaatsen van een bewegwijzeringsbord bedraagt 250 euro.

Gewestweg

Je dient je aanvraag per mail in bij de Dienst Mobiliteit van de gemeente. De gemeente bezorgt de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden op eigen kosten.