Gemeente Wingene

Permanente bewegwijzering onderneming

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun bedrijf. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is dat het Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaalt in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure

Gemeenteweg

De aanvrager bezorgt na goedkeuring van plaatsing de bewegwijzeringsborden aan de gemeente. Het Team Interne Werken zorgt voor de plaatsing van de bewegwijzeringsborden. De kostprijs voor het plaatsen van een bewegwijzeringsbord bedraagt 250 euro.

Gewestweg

Je dient je aanvraag in bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De gemeente bezorgt de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden op eigen kosten.