Gemeente Wingene

Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants...

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse twee hebben
  • in het bezit zijn van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

De drankvergunning is niet overdraagbaar.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan via bovenstaand e-formulier minstens een maand voor de opening.

Prijs

De vergunning is gratis.

Je betaalt als aanvrager wel de kosten van het brandpreventieverslag om in orde te zijn met de voorwaarden om een drankvergunning te krijgen. 

Meer info

Ben je op zoek naar informatie over het schenken van alcoholische dranken op evenementen? Dan kan terecht op deze pagina van de website.