Gemeente Wingene

Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants...

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse twee hebben
  • in het bezit zijn van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen (dit zijn tijdelijke organisaties zoals een fuif, verjaardagsfeest, festival…) is een drankvergunning niet van toepassing. Wel is er een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken. In het kader van de openbare veiligheid kan de burgemeester bijkomende modaliteiten opleggen.

De drankvergunning is niet overdraagbaar.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de dienst burgerzaken minstens één maand voor de opening of manifestatie.

Prijs

De vergunning is gratis. De aanvrager betaalt de kosten van het brandpreventieverslag.