Gemeente Wingene

Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid zoals een café of een restaurant uit te baten, heb je een moraliteitsattest nodig. Het attest bevestigt dat de aanvrager van goed en zedelijk gedrag is en gegiste en sterke dranken mag schenken.

Ook de eventuele zaakvoerder of aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating kunnen deelnemen, moeten een moraliteitsattest hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een attest beschikken.

Voor gelegenheidsslijterijen, zoals bijvoorbeeld het schenken en/of verkopen van gegiste en/of sterke dranken op een fuif of evenement, is er geen moraliteitsattest nodig.

Let op! Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden).

Procedure

Je vraagt het moraliteitsattest aan in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart