Gemeente Wingene

Borgstelling voor woonzorgcentrum

Bij een opname in een woonzorgcentrum wordt vaak een borgstelling gevraagd aan de familie van de opgenomen persoon om de betaling van de verblijfskosten te verzekeren. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

Indien niemand deze borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW een betalingsverbintenis vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal de sociale en financiële situatie onderzoeken van de kandidaat bewoner en van de onderhoudsplichtige kinderen. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk je eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.