Gemeente Wingene

Tijdelijke publiciteitsborden

Wil je graag tijdelijke publiciteitsborden plaatsen? Dan kan je hiervoor een aanvraag indienen. 

Voor wie?

Je kan op het openbaar domein geen promotie maken voor een privédoel, maar wel voor publieke activiteiten of evenementen.

Voorwaarden

  • Je mag de publiciteitsborden pas plaatsen nadat je de toestemming daarvoor ontvangen hebt. 
  • Je plaatst de publiciteitsborden ten vroegste 15 kalenderdagen voor de start van het evenement. Ten laatste acht kalenderdagen na de laatste dag van het evenement haal je ze allemaal en volledig weg.
  • Bij de installatie of het weghalen van de borden zorg je ervoor dat er geen schade aan het openbaar domein aangericht wordt. 
  • De publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, fietsers of voetgangers en mogen het zicht niet belemmeren op kruispunten of op andere plaatsen waar dit hinderlijk zou zijn voor het verkeer.
  • Je zorgt voor een eigen constructie om de borden op te hangen of aan vast te maken. De borden mogen niet vastgemaakt worden aan bomen, verlichtingspalen...
  • Wil je graag een spandoek of vlaggetjes dwars over de openbare weg hangen? Dan heb je daar ook een toelating van de burgemeester voor nodig. Je kan dit vermelden in jouw aanvraag. 
  • Publiciteitsborden die geïnstalleerd worden zonder toestemming worden weggenomen. 

Procedure

Wil je graag publiciteitsborden plaatsen ter promotie van een evenement dat je in onze gemeente organiseert, dan vraag je dit aan via de algemene aanvraag voor evenementen.

Wil je graag publiciteitsborden plaatsen los van een evenement, dan vul je het digitaal formulier (zie bovenaan) minstens vier weken voor het plaatsen van de borden in.

Uitzonderingen

Wil je borden plaatsen langs gewestwegen dan kan je hiervoor een aanvraag indienen bij wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer.

De gewestwegen in onze gemeente zijn:

  • N50 - Kortrijksteenweg,Hille, Bruggesteenweg
  • N370 - Beernemsteenweg, Beernemstraat, Oude Bruggestraat, Hillesteenweg, Wingenesteenweg, Bruggestraat, Tramstraat, Lichterveldestraat, Zeswegestraat, Sprietstraat
  • N327 - H. Sacramentstraat, Tieltstraat, Tieltsteenweg

Twijfel je of het over een gemeente- of gewestweg gaat? Kijk dan even op een kaart na of er een N-nummer op deze weg staat. N-wegen zijn (bijna) altijd gewestwegen.