Gemeente Wingene

Tijdelijke publiciteitsborden

Wie tijdelijke publiciteitsborden wil plaatsen langs onze gemeentelijke wegen dient dit aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie?

Er worden enkel borden toegestaan van verenigingen uit Wingene/Zwevezele die een evenement hebben in de gemeente.

Procedure

U dient een schriftelijke aanvraag in, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

onderafdeling 3 : Tijdelijke publiciteitsborden op openbaar domein

Art. 3.5.2.3.1.

Om publiciteitsborden te plaatsen langs gewestwegen en gemeentewegen moet een machtiging gegeven worden door de betrokken wegbeheerder.

Art. 3.5.2.3.2.

Publiciteitsborden mogen langs gemeentewegen geplaatst worden ten vroegste 15 kalenderdagen voor de dag van de aanvang van het evenement en moeten volledig verwijderd worden ten laatste 8 kalenderdagen na de laatste dag van dit evenement.

Publiciteitsborden mogen langs gewestwegen geplaatst worden wanneer de wegbeheerder een vergunning hiertoe heeft toegekend en onder voorbehoud van bijkomende voorwaarden opgelegd door de gemeentelijke overheid. Zij mogen ten vroegste 15 kalenderdagen voor de dag van de aanvang van het evenement worden geplaatst en moeten volledig verwijderd worden ten laatste 8 kalenderdagen na de laatste dag van dit evenement

Art. 3.5.2.3.3.

Borden moeten geplaatst en verwijderd worden zonder schade aan te richten aan het openbaar domein.

Art. 3.5.2.3.4.

Publiciteitsborden mogen geen hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer, fietsers of voetgangers.

Art. 3.5.2.3.5.

Publiciteitsborden mogen het zicht niet belemmeren op kruispunten of op andere plaatsen waar dit hinderlijk zou zijn voor het verkeer.

Art. 3.5.2.3.6.

De borden moeten worden geplaatst op eigen palen en mogen niet worden vastgemaakt aan bomen of infrastructuur.

Art. 3.5.2.3.7.

Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen op de gevels van de gebouwen te plaatsen of dwars over de openbare weg te hangen, zonder toelating van de burgemeester.

 

Uitzonderingen

Wie borden wil plaatsen langs gewestwegen dient dit ook aan te vragen aan de dienst Wegen en Verkeer.

Gewestwegen zijn:

  • N50 - Kortrijksteenweg/Hille/Bruggesteenweg en
  • N370 - Beernemsteenweg, Beernemstraat, Oude Bruggestraat, Hillesteenweg, Wingenesteenweg, Bruggestraat - Lichterveldestraat, Zeswegestraat, Sprietstraat
  • N327 - H. Sacramentstraat, Tieltstraat, Tieltsteenweg