Gemeente Wingene

Aansluiting openbare riolering

Wie een bouwvergunning aanvraagt voor een grondige verbouwing of nieuwbouw is verplicht om het afval- en hemelwater gescheiden tot aan de rooilijn te brengen. De aansluiting op de openbare riolering moet door een door de eigenaar aangestelde aannemer uitgevoerd worden onder toezicht van de gemeente.

Bij een aansluiting op een Aquafin- collector dienen wij extra advies op te vragen bij Aquafin.

Voorwaarden

U dient minimaal vier weken op voorhand een aanvraag 'aansluiting op de riolering' (zie e-loket) in te dienen bij de dienst wonen en omgeving.

De algemene voorwaarden rioleringsaansluiting kunt u onderaan terugvinden. Indien van toepassing moet u voor de uitvoering ook een signalisatievergunning en een KLIP aan te vragen.

De werken kunnen pas aanvangen na een goedgekeurd dossier. Let wel: bij het aansluiten op een collector-leiding van Aquafin dient voorafgaand advies gevraagd worden aan Aquafin. 

Prijs

De aanvrager moet de kosten voor de aansluiting betalen. Daarnaast vragen we een waarborg van 250 euro. Na het correct uitvoeren van de werken storten we deze waarborg terug op uw aanvraag.

Afhandeling

Na de goedkeuring van de aanvragen door het schepencollege kunnen de werken uitgevoerd worden. Deze werken moeten binnen twee opeenvolgende werkdagen en binnen een termijn van drie maanden na het bekomen van de machtiging afgerond zijn.

De werkdag voor de uitvoering dient u contact op te nemen met de werkleider van de technische dienst op het nummer 0475 47 87 77.