Gemeente Wingene

Aansluiting openbare riolering

Wie een omgevingsvergunning aanvraagt voor een grondige verbouwing of nieuwbouw is verplicht om het afval- en hemelwater gescheiden tot aan de rooilijn te brengen.

De aansluiting op de openbare riolering moet ofwel door een door de eigenaar aangestelde aannemer uitgevoerd worden onder toezicht van de gemeente ofwel via De Watergroep uitgevoerd worden.

Bij een aansluiting op een Aquafin- collector dienen wij extra advies op te vragen bij Aquafin.

Voorwaarden

Eigen uitvoering
Je dient minimaal vier weken op voorhand een aanvraag in te dienen via het e-loket bovenaan deze pagina.

De algemene voorwaarden rioleringsaansluiting kan je onderaan terugvinden. Indien van toepassing moet je voor de uitvoering ook een signalisatievergunning en een KLIP aan te vragen.

De werken kunnen pas aanvangen na een goedgekeurd dossier. Let wel: bij het aansluiten op een collector-leiding van Aquafin dient voorafgaand advies gevraagd worden aan Aquafin. 

De Watergroep
Je dient de aanvraag in via de webpagina van De Watergroep.

Deze kan je hier vinden.

Prijs

Eigen uitvoering
De aanvrager moet de kosten voor de aansluiting betalen. Daarnaast vragen we een waarborg van 250 euro. Na het correct uitvoeren van de werken storten we deze waarborg terug op je aanvraag.

De Watergroep
Er dient geen waarborg gestort te worden, je spreekt rechtstreeks af met De Watergroep.

Afhandeling

Eigen uitvoering
Na de goedkeuring van de aanvragen door het schepencollege kunnen de werken uitgevoerd worden. Deze werken moeten binnen twee opeenvolgende werkdagen en binnen een termijn van drie maanden na het bekomen van de machtiging afgerond zijn.

De werkdag voor de uitvoering dien je contact op te nemen met de werkleider van de technische dienst op het nummer 1750.

De Watergroep
De Watergroep neemt contact op met de gemeentelijke diensten en/of Aquafin NV en zorgt voor de nodige toelatingen.