Gemeente Wingene

Individuele behandeling afvalwater

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal hier geen riool aangelegd worden. Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Een eigen waterzuivering (IBA) moet hier op termijn voorzien worden. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Voor bestaande gebouwen zal de gemeente of rioolbeheerder u contacteren op het moment dat je de IBA moet plaatsen.

Procedure

Voor de plaatsing van de IBA kan gekozen worden uit een collectieve of individuele aanpak.

Bij een collectieve aanpak staat de gemeente in voor volgende zaken:

  • levering en plaatsing van een IBA met complete uitrusting
  • opmaak van een afkoppelingsstudie (omdat er geen proper regenwater in de installatie mag toekomen, zodat het zuiveringsproces niet verstoord wordt)
  • onderhoud en beheer van de IBA na plaatsing

De eigenaar en/of gebruiker van de betrokken woning moet ook een bijdrage leveren:

  • betalen van een retributie van 1.105,76 euro
  • afsluiten van een overeenkomst voor de aanleg en beheer van de IBA door de gemeente volgens een reglement vastgelegd door de gemeenteraad, met daarin wederzijdse rechten en plichten
  • de saneringsbijdrage die via de waterfactuur betaald wordt, gaat volledig naar de gemeente in plaats van gedeeltelijk naar de Vlaamse Overheid, als compensatie voor de onderhoudskosten

Bij een individuele aanpak staat de eigenaar van een woning zelf in voor de installatie van een BENOR-gekeurde IBA en neemt hiervoor alle kosten voor zijn rekening. In dit scenario kunt u genieten van een gemeentelijke subsidie van 1.000 euro.