Gemeente Wingene

Individuele behandeling afvalwater

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal hier geen riool aangelegd worden. Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Een eigen waterzuivering (IBA) moet hier op termijn voorzien worden. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. Voor bestaande gebouwen zal de gemeente of rioolbeheerder u contacteren op het moment dat je de IBA moet plaatsen.

De subsidie bedraagt éénmalig forfaitair 1.000 euro.

Voor wie?

Woningen waarvoor de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning werd verleend vóór de vaststelling van het definitief zoneringsplan worden volgens de datum vastgesteld in het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan verplicht een IBA te plaatsen.

Voorwaarden

  • De IBA moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk. De materialen dienen, indien mogelijk, Benor-gekeurd te zijn of gelijkwaardig of over een CEmarkering te beschikken.
  • De IBA wordt voorzien van een controleput voor de staalname van de uitstroom.
  • Een analyserapport van de uitstroom van de minstens 3 maand in gebruik zijnde IBA dat voldoet aan de VLAREM-normen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Procedure

Vraag de subsidie aan ten laatst op 31 december van het jaar waarin de uiterste installatiedatum opgenomen is in het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan. Vraag de subsidie aan via het online aanvraagformulier of het downloadbaar aanvraagvraagformulier.

De aanvraag bevat volgende stukken:

  • het volledig ingevuld aanvraagformulier
  • het analyserapport dat de optimaal werkende IBA bewijst
  • het technisch dossier van de IBA
  • foto’s facturen en bijhorende betaalbewijzen

Je kan een door de gemeente aangestelde afkoppelingsdeskundige een uitvoeringsovereenkomst en afkoppelingsplan laten opstellen. De gemeente neemt 50% van de kostprijs van deze deskundige ten laste en 50% wordt in mindering van de subsidie gebracht.

De gemeente sluit in dat geval met de private eigenaar de uitvoeringsovereenkomst af waarvan het afkoppelingsplan deel uitmaakt. De eigenaar ondertekent de uitvoeringsovereenkomst. De afkoppelingsdeskundige bezorgt de overeenkomst aan de gemeentelijke dienst.