Gemeente Wingene

Individuele behandeling afvalwater

Sommige gebouwen staan op het zoneringsplan ingetekend in het "individueel te optimaliseren buitengebied". Concreet wil dit zeggen dat deze gebouwen te ver liggen om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal in deze zone geen riolering aangelegd worden. 

Op termijn moet voor al deze gebouwen in dit gebied een eigen waterzuivering (IBA) voorzien worden:

 • Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk geplaatst worden. 
 • Voor bestaande gebouwen contacteert de gemeente of de rioolbeheerder je op het moment dat de eigen waterzuivering (IBA) geplaatst moet worden. Dit dient in elk geval voor 1 januari 2027 het geval te zijn.

In bepaalde gevallen (zie hieronder) kan je hiervoor een éénmalige, forfaitaire subsidie van 1.000 euro ontvangen. 

Voor wie?

Je kan een subsidie aanvragen

 • als eigenaar van een woning waar verplicht een eigen waterzuivering (IBA) geïnstalleerd moet worden.
 • en op voorwaarde dat de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning van de woning werd verleend vóór de vaststelling van het definitieve zoneringsplan (volgens de datum vastgesteld in het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan). 

Voorwaarden

 • De eigen waterzuivering (IBA) moet gebouwd en geëxploiteerd worden conform de code van goede praktijk. De materialen dienen, indien mogelijk, Benor-gekeurd te zijn of gelijkwaardig of over een CEmarkering te beschikken.
 • De IBA wordt voorzien van een controleput voor de staalname van de uitstroom.
 • Er wordt een analyserapport van de uitstroom, wanneer de IBA minstens drie maanden in gebruik is, opgemaakt dat voldoet aan de VLAREM-normen.
 • Een keuringsattest van de scheiding afval- en regenwater van de site is conform. ('stroomt alle afvalwater naar de IBA')

Procedure

Je vraagt de subsidie aan ten laatst op 31 december van het jaar waarin de uiterste installatiedatum opgenomen is in het Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan. Vraag de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier (zie bovenaan op deze pagina). 

De aanvraag bevat volgende documenten:

 • het volledig ingevuld aanvraagformulier
 • het analyserapport dat de optimaal werkende IBA bewijst (toe te voegen aan het aanvraagformulier)
 • het technisch dossier van de IBA (toe te voegen aan het aanvraagformulier)
 • facturen en bijhorende betaalbewijzen (toe te voegen aan het aanvraagformulier)
 • keuringsattest scheiding afval- en regenwater (toe te voegen aan het aanvraagformulier) 

Het inschakelen van een afkoppelingsdeskundige

Je kan een door de gemeente aangestelde afkoppelingsdeskundige een uitvoeringsovereenkomst en afkoppelingsplan laten opstellen. De gemeente neemt 50% van de kostprijs van deze deskundige ten laste en 50% wordt in mindering van de subsidie gebracht.

De gemeente sluit in dat geval met de private eigenaar de uitvoeringsovereenkomst af waar het afkoppelingsplan deel van uitmaakt. De eigenaar ondertekent de uitvoeringsovereenkomst. De afkoppelingsdeskundige bezorgt de overeenkomst aan de gemeente.