Gemeente Wingene

Stedenbouwkundige vergunning

Ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn in regel vergunningsplichtig. U hebt dus onder andere een vergunning nodig voor:

 • bouwen, herbouwen en verbouwen
 • slopen van gebouwen
 • functiewijzigingen van gebouwen
 • opsplitsen van gebouwen
 • verhardingen en afsluitingen
 • reclameborden
 • bomen vellen
 • reliëfwijzigingen
 • ...

Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente met de juiste formulieren. Indienen kan tegen ontvangstbewijs, via aangetekend schrijven of digitaal via het omgevingsloket.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding. In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Informeer u steeds vooraf bij de dienst ruimtelijke ordening of de werken die u plant hiervoor in aanmerking komen!