Gemeente Wingene

Informatie en advies

U kunt bij het sociaal huis terecht met uw vragen rond welzijn, zorg of wonen.

We luisteren naar uw vraag en proberen een antwoord te geven of een oplossing te zoeken. Indien nodig verwijzen we u door naar de juiste dienst.

Informatie

We helpen u een antwoord te vinden op heel wat praktische vragen.

 • Wat na ontslag uit het ziekenhuis, kortverblijf...?
 • Hebt u nood aan vervoer?
 • Bent u op zoek naar een betaalbare en/of aangepaste woning?
 • Hebt u info nodig over een sociale woning, rusthuis of assistentiewoning?
 • Hebt u hulp nodig bij het poetsen of het opvolgen van andere huishoudelijke taken?

Advies

Wij kunnen u adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

 • Maakt u zich zorgen over de thuissituatie van uw ouder(s), buur...?
 • Bent u op zoek naar sociaal contact of vrijwilligerswerk?
 • Hebt u vragen bij de correctheid van uw facturen?
 • Hebt u recht op een stookoliepremie?

Hulp en begeleiding

Maatschappelijk werksters staan in voor hulp en begeleiding.

 • Heeft u hulp nodig met sociale administratie, zoals studietoelage, kinderbijslag, groepsaankoop...?
 • Is uw woning voldoende geïsoleerd en energiezuinig?
 • Heeft u vragen over huren en woonkwaliteit?
 • Heeft u recht op een premie of tegemoetkoming?
 • Heeft u vragen over opvoedingsproblemen?
 • Hebt u problemen met uw uitkeringen (werkloosheid, ziekte, pensioen...)
 • Wenst u hulp bij het plannen van uw betalingen?
 • Heeft u nood aan psychosociale hulpverlening?
 • Heeft u vragen omtrent financiële steunverlening/leefloon?