Gemeente Wingene

Aanvullende steunverlening

Iedere inwoner van Wingene die informatie wenst over sociale of administratieve zaken of zich in een probleemsituatie bevindt, kan een beroep doen op de sociale dienst van het OCMW. Jouw vragen worden er vertrouwelijk en gratis behandeld. Onze medewerkers en raadsleden zijn immers gebonden door hun beroepsgeheim.

Wanneer de financiële middelen waarover je beschikt ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden kan het OCMW aanvullende steun geven.

Procedure

Je doet een aanvraag bij de sociale dienst van het OCMW. Deze aanvraag kan zowel gaan over een financiële tussenkomst (bv. leefloon, huurwaarborg...) als over een begeleiding (bv. budgetbeheer, schuldbemiddeling...).

Iedere aanvraag wordt individueel bekeken en is gekoppeld aan een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek. Dit gebeurt bij ieder aanvraag tot hulpverlening, zowel voor financiële vragen als voor andere tussenkomsten.

Tijdens dit sociaal onderzoek tracht de maatschappelijk werkster een beeld te krijgen van jouw situatie. Zij contacteert indien nodig andere hulpverleningsdiensten voor bijkomende informatie en controleert ook de financiële gegevens.

Jouw dossier wordt ten slotte voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die beslist of de steun of de begeleiding wordt toe gestaan.