Gemeente Wingene

Logo en huisstijl

Krijg je steun van de gemeente voor een initiatief, activiteit of project? Plaats dan het gemeentelogo op je publicaties. Hou daarbij ook rekening met een aantal voorwaarden. Klik hier voor het afsprakenkader en hou rekening met de voorschriften in het huisstijlhandboek.

Wil je het logo van onze gemeente gebruiken zonder dat er een vorm van sponsoring of medewerking van de gemeente? Dan moet je toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Bij elk nieuw initiatief moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Klik hier om je aanvraag te doen