Gemeente Wingene

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

U moet:

  • Minstens 65 jaar zijn.
  • Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van een onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • Verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Of u recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. U kunt ook zelf een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld wanneer uw inkomen of leefsituatie veranderd is, waardoor u nu misschien wel in aanmerking komt voor de IGO.

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

  • bij de gemeente
  • bij de Federale Pensioendienst 
  • via de website www.mypension.be

Prijs

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.