Gemeente Wingene

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure

  1. Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  2. Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen. 
  3. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, uw arts of specialist.
  4. U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
  5. Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij het sociaal huis.

Prijs

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men vijf categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.