Gemeente Wingene

Milieuvergunning

Door VLAREM (Vlaams reglement op de milieuvergunningen) worden bedrijven onderworpen aan een vergunnings- of meldingsplicht. Bedrijven dienen na te gaan of er activiteiten worden uitgeoefend waarvoor een milieuvergunning verplicht is.

Alle vergunningsplichtige activiteiten staan opgesomd in een lijst met activiteiten die een potentiële bron van hinder en gevaar zijn voor milieu en omwonenden. De indelingslijst en de aanvraag- en meldingsformulieren kan u raadplegen via de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving.

Procedure

Uw aanvraag richt u tot:

  • college van burgemeester en schepenen
    • Meldingen klasse 3-inrichtingen, overname van vergunde klasse 2-inrichtingen, kleine veranderingen aan vergunde klasse 2-inrichtingen
    • Vergunningsaanvragen klasse 2
  • deputatie van de provincie West-Vlaanderen: vergunningsaanvragen klasse 1, overnames klasse 1-inrichtingen 

Bekendmakingen

De bekendmaking van de aanvragen en besluiten van milieuvergunningen kunt u op deze pagina bekijken.