Gemeente Wingene

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan maakt een essentieel deel uit van de beoordeling van gemeentelijke initiatieven rond ruimtelijke ordening, in hoofdzaak de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het GRS is zowel digitaal als in afgedrukte versie verkrijgbaar. Het document bevat onder andere:

  • afschrift besluit van de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wingene
  • informatief, richtgevend en bindend gedeelte
  • afschrift Gemeenteraadbesluit omtrent vaststellen definitieve aanvaarding GRS
  • advies Gecoro.

Prijs

Een gedrukt exemplaar van het GRS kan aangekocht worden voor 40 euro + eventuele verzendingskosten.

Regelgeving

Het GRS werd door de Gemeenteraad in zitting van 26 april 2010 definitief goedgekeurd.

Vervolgens werd het GRS Wingene goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, mits uitsluiting van:

  • het uitwerken van rechten voor zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied
  • het voorzien van mogelijkheden voor zonevreemde woningen gelijk aan de rechten voor woningen in woongebied met landelijk karakter
  • de limitatieve lijst van percelen in kader van de afbakening van de zonevreemde woonconcentraties.

Het GRS werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 september 2010.