Gemeente Wingene

Gewestplan

België werd in de jaren zeventig ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen met gewestplannen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Sinds 2000 gebeuren geen nieuwe gewestplanwijzigingen meer. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

U kunt de gewestplannen raadplegen op geopunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen).