Gemeente Wingene

Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt zes procent (in plaats van 21 procent). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren, voor het onderhoud en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden

Je gebruikt de wagen tenminste drie jaar als persoonlijk vervoermiddel en je behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

  • ofwel ben je volledig blind
  • ofwel ben je volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel heb je een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden je bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent je een militair of een burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 50% (voor de verlaagde btw) of 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).

Procedure

Je sluit eerst de koopovereenkomst voor de aankoop van je auto en daarna vraag je het aanvraagformulier aan in het btw-kantoor van je woonplaats.