Gemeente Wingene

Milieuraad

De Minaraad (milieu- en natuurraad) adviseert deskundig en onafhankelijk het milieubeleid van de gemeente.

De milieuraad heeft een driedelige doelstelling:

 1. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
 2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege, te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota is vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur het advies van de milieuraad moet vragen.
 3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking over milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling

De milieuraad is drieledig samengesteld :

 • leden die milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele organisaties en beroepsgroepen vertegenwoordigen
 • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad
 • geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur

Voorzitter: Nico Somers
Secretaris: Jan Albers

Stemgerechtigde leden

 • Milieu- en natuurverenigingen : Lieven Plettinck, Dany Depauw, Ludo Van Steenhuyse, Rudi Debel, Lut Landuyt, Lowie Lams, Trui Vanhauwaert, Katrien Lakiere, Wim Vandewiele, Joris Kindt, Martin Den Baes en Patrick Taveirne.
 • Onderwijsinstellingen : Tonny Wullaert en Lieven Verstraete.
 • Socio-culturele en vormingsorganisaties : Jean Cauwelier, Claudine Vandewiele, Jari Defour, Jaak Dejonckheere, Lieven Denolf, Monique Derks, Maurice Vancoppenolle, Gerda Knobbe, Herman Derudder, Marina De Loose en Anje Steelant.
 • Beroepsgroepen : Eric Behaegel, Rik Persyn, Nathalie Bauwens en Nico Somers.
 • Gecoöpteerde leden : Tine Bylemans, Martin Duyck, Ann Smessaert en Koen Van de Voorde.