Gemeente Wingene

Sportraad

De sportraad wil de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad heeft als doelstelling:

  1. Het geven van advies aan de gemeente, op eigen initiatief of op verzoek, over alle zaken rond sport, sportclubs, sportinfrastructuur en sportactiviteiten.
  2. Overleg te plegen en samen te werken met verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij het bevorderen van de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven.
  3. Voorstellen te doen op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding.
  4. Onderzoeken, informatie en documentatie te verzamelen.

Samenstelling

De sportraad bestaat uit de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Algemene vergadering

Iedereen die lid is van een sportvereniging, een sportorganisatie of die deskundig is rond de sport en die woont in Wingene kan lid worden. Wie lid wil worden, kan dit laten weten aan de sportfunctionaris.

Eénmaal per jaar is er een vergadering van de algemene vergadering van de sportraad.

Het verslag van de algemene vergadering kan u nalezen in de bijlage.

Voorzitter Luttun Roeland
Secretaris Ruben Dedeyne

Raad van bestuur

De algemene vergadering kiest om de zes jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, een voorzitter, ondervoorzitter en vier afgevaardigden uit elke deelgemeente. Ze vormen samen de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert een achttal keer per jaar en geeft adviezen en info aan het gemeentebestuur. Daarnaast organiseert ze met de sportdienst de Sportmatinee, de Memorial Diether Cornaer en de Veldloopdag.

Voorzitter Luttun Roeland
Secretaris Ruben Dedeyne 

Ondervoorzitter Geert Yde

Leden Noël Lammertyn, Lieve Hoorne, Charlyn Dejonckheere, Kevin De Sloover, Eddy Vandevyvere, Luc Spriet

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Sportraad kan je nalezen in onderstaande bijlagen.