Gemeente Wingene

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp indien je dringende medische zorgen nodig hebt. Het OCMW betaalt in dit geval de kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft in Wingene.
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Procedure

  • Je gaat eerst naar de huisarts en die geeft jou een attest 'Dringende Medische Hulp'.
  • Met dit attest ga je naar het OCMW.
  • Het OCMW zal, na controle van de dringende medische hulp en het illegaal verblijf, een betalingsverbintenis (medische kaart) meegeven.
  • Met deze medische kaart kan je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest 'Dringende Medische Hulp' opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de nood.