Gemeente Wingene

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad adviseert de gemeente deskundig en onafhankelijk omtrent alle aspecten van het bibliotheekbeleid:

  • structuur van de bibliotheek: locatie, vestigingen
  • personeel
  • financieel beleid
  • uitrusting van gebouwen, voorzieningen, indeling
  • uitbreidingsactiviteiten
  • grote lijnen van collectievorming en de opstelling van de materialen
  • samenwerking met andere overheden en bibliotheken

Via de raad wordt de bevolking dichter betrokken bij het beleid van de bibliotheek. De raad vergadert drie à vier maal per jaar om de werking van de bib te bespreken.

Samenstelling

De bibliotheekraad is samengesteld uit:

  • vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen
  • vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen en gebruikers van de bibliotheek

Voorzitter Stijn Verkinderen 
Secretaris Christine Fransoo

Overige leden :

Namens de politieke partijen:

CD & V :

- Katrien Delodder

- Dorine Vandenabeele

- Claudine Vandewiele

NV-A :

- Romain Vercauteren

Namens de socio-culturele verenigingen en gebruikers :

- Jolenta Bogaert

- Marie-Claire Verrewaere 

- Maarten Huvaere

- Annick Laurez

- Rita Patteeuw

- Patrick Surmont

- Paul Tack

- Christine Van Cauwenberghe

- Griet Vandenberghe