Gemeente Wingene

Kinderopvang 0 - 3 jaar

Voor opvang voor kinderen van nul tot drie jaar kunt u terecht bij voorschoolse opvanginitiatieven. U hebt de keuze tussen gezinsopvang (tot acht kinderen) of groepsopvang (vanaf negen kinderen). Een actuele lijst van de initiatieven vindt u onderaan deze pagina.

Groepsopvang

Bij groepsopvang worden in groepsverband baby’s en peuters opgevangen. De begeleiders zijn opgeleid tot onder meer kinderverzorg(st)er, kleuterleid(st)er of opvoed(st)er. De kinderen worden ingedeeld in leefgroepen met een beperkt aantal kinderen. Elke leeftijdsgroep heeft vaste begeleiders.

Gezinsopvang

Bij gezinsopvang zorgt een onthaalouder voor opvang in een huiselijke sfeer. De onthaalouder werkt op zelfstandige basis of is aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen / Landelijke Kinderopvang. 

Prijs

Opvang met IKG

IKG staat voor InKomensGerelateerd. Een opvanginitiatief die werkt binnen het IKG-systeem hanteert een bijdrage die berekend wordt op basis van het inkomen van de ouder.

Om de ouderbijdrage in het IKG-systeem te berekenen, moet u een attest kindcode aanvragen bij Kind & Gezin. Om een attest kindcode aan te vragen heeft u een e-ID-lezer of een token nodig. Beschikt u niet over een e-ID-lezer dan kan u terecht bij de verschillende opvanginitiatieven of het sociaal huis om een attest kindcode aan te vragen.

Opvang zonder IKG

Opvanginitiatieven buiten het IKG-systeem werken met een vaste bijdrage die geen rekening houdt met de inkomsten van de ouders. Het bedrag van de bijdrage is een vrije keuze van het opvanginitiatief.

De opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar kan u inbrengen op uw belastingaangifte.