Gemeente Wingene

Grabbelpasactiviteiten

ALLE INFO OP EEN RIJTJE

De Grabbelpas staat voor leuke, goed georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren vol avontuur en plezier. Iedere activiteit wordt gebracht op maat van de deelnemers, van heel wat thematische elementen met inkleding tot professionele workshops.

Heb je zin om mee te gaan naar Plopsaland, doe je mee aan de gocart-race of bouw je graag je eigen geweldig gewelf? Het kan allemaal! Voor de avonturiers zijn er ook leuke uitstappen. Opties genoeg: Dierenpark de Zonnegloed, Bellewaerde pretpark of een uitstap naar de zee. Er zit voor ieder wat wils bij. 

Alle activiteiten worden ook hier begeleid door een team van bekwame en gemotiveerde animatoren. We voorzien als begeleiding één animator per tien kinderen. De animatoren worden bijgestaan door een hoofdmonitor die op zijn beurt dagelijks ondersteuning krijgt van Team Jeugd. 

DOE JE MEE? 

We voorzien activiteiten voor kleuters en lagere schoolkinderen. Wie school een jaartje heeft overgeslaan of gedubbeld, neemt best contact op met het Vrijetijdspunt. Er is dan de keuze om aan te sluiten bij leeftijdsgenootjes of klasgenootjes. 

Kleuters

Met dit aanbod richten we ons tot de kinderen die de eerste, tweede en de derde kleuterklas afgerond hebben.

Lagere school

Voor de lagere schoolkinderen richten we tot kinderen die het eerste tot en met het zesde leerjaar afgerond hebben. 

ONLINE INSCHRIJVEN

Inschrijvingsavond

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht voor alle grabbelpasactiviteiten. Inschrijven is mogelijk via deze link.

Hiervoor is een eenmalige registratie verplicht zodat we beschikken over de juiste gegevens. 

Problemen bij registreren? Neem contact op met het Vrijetijdspunt. 

Inschrijven voor de Grabbelpas kan dit jaar via twee verschillende inschrijvingsavonden: 

- Dinsdag 7 mei om 20u: 1e tot 3e kleuter

- Woensdag 8 mei om 20u: 1e leerjaar tot 3e secundair

Inschrijven kan vanaf de inschrijvingsavond en tot het weekend voor een activiteit plaatsvindt. Dit jaar wordt er gewerkt met een wachtrij. De wachtrij opent 1 kwartier voor het inschrijvingsmoment. Tijdens dit kwartier krijgt iedereen die aanmeldt en willekeurig volgnummer. Je komt in deze wachtrij tereecht van zodra je bent ingelogd. 

Wanneer de inschrijvingsavond start om 20u worden willekeurig voldoende mensen toegelaten aan het programma volgens de gegeven volgnummers. De mensen die niet toegelaten worden, of na 20u zich aanmelden, krijgen een volgnummer toegewezen in chronologische volgorde. Zo garanderen we voor iedereen een vlotte inschrijvingsavond. 

Gezinsprofiel

Om zich te registreren dient men een correcte identiteits- en medische gegevens te voorzien van ouder en deelnemer.

Controleer voor de inschrijvingsavond goed als je alle gegevens correct hebt ingevuld. Zo kan je tijdens het inschrijvingsmoment vlot inschrijven.

Volzet?

Voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Is de activiteit volzet, dan kan je inschrijven op een wachtlijst. Wanneer iemand annuleert, nemen we contact op met wie bovenaan de wachtlijst staat. 

Problemen bij het inschrijven?

Heb je problemen bij het inschrijven, laat het ons weten via het contactformulier.

We behandelen de vragen chronologisch.

Annulatievergoeding

Moet je een activiteit annuleren, dan kan je het betaalde inschrijvingsgeld terugkrijgen wanneer er sprake is van overmacht of ziekte (op vertoon van een ziektebriefje).

Kosteloos annuleren kan tot 40 dagen voor de activiteit, daarna wordt het inschrijvingsgeld aangerekend. 

Wanneer wij, door overmacht, genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren, krijg je het betaalde inschrijvingsgeld via overschrijving terug. 

AANSLUITING KINDEROPVANG

Het is terug mogelijk om de deelname aan de grabbelpas en speelpleinwerking af te stemmen op de deelname in de kinderopvang. Dit kan je doen door je kind te laten gaan naar de opvang die zich bevind in dezelfde deelgemeente als de activiteit, mits de activiteit in de gemeentelijke gebouwen doorgaat.

Er is bij iedere individuele activiteit vermeld als er verplaatsing wordt voorzien. 

De begeleiding naar de activiteit is te voet. Je hoeft dit 's morgens enkel te laten weten aan de kinderopvang. Onze animatoren gaan automatisch langs bij de kinderopvang en brengen indien gevraagd de kinderen ook terug. 

Kinderopvangen die hieronder vallen:

- Speelpleinwerking Wingene: Duimelootje - Oude Bruggestraat 11
- Speelpleinwerking Zwevezele: Ferm Kinderopvang - Pastorijstraat 55

AFSPRAKEN

Er wordt tijdens de activiteitenwerking respect gevraagd voor het gemeentepersoneel, de hoofdanimatoren, de animatoren en alle kinderen. Materiaal en terrein van de werking is en blijft eigendom van de organisatie en wordt met respect behandeld.

Aan kinderen die de activiteitenwerking verstoren of onaangepast gedrag vertonen, kan de toegang tot de werking geweigerd worden door Team Jeugd. Dit gebeurt steeds na overleg met de (hoofd)animatoren en na een gesprek met ouders/voogd.

Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de ouders/voogd hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en kan de schade op hen verhaald worden.

BEELDMATERIAAL

Tijdens onze activiteiten worden enkel niet-gerichte foto's van de kinderen genomen, conform de GDPR-wetgeving. Deze foto's worden gedeeld op de Facebookpagina 'Jeugd
in Wingene'. Wanneer er toch gerichte foto's worden gemaakt en gebruikt voor gemeentelijke publicaties vragen we hiervoor expliciete toestemming tijdens het registreren van de deelnemer.

EHBO EN MEDICATIE

Bij een ongeval of ziekte die voldoende ernstig wordt geschat, worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt hen gevraagd hun kind op te halen. Zodra de hoofdanimator het kind niet zelf de nodige zorgen kan toedienen of ouders onbereikbaar zijn, wordt het kind naar de dokter gebracht die opgegeven is in de medische fiche. Als er geen dokter is opgegeven, wordt door de verantwoordelijke ter plaatse zelf een dokter gekozen. Als dringende medische zorg vereist is, worden de hulpdiensten verwittigd.

In principe wordt er op de activiteitenwerking geen medicatie toegediend aan deelnemers. Er
wordt ouders aangeraden om de huisarts te vragen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur
’s morgens en ’s avonds door henzelf kan worden toegediend. Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Dit kan evenwel enkel met schriftelijke toestemming van de ouders.

Gelieve de hoofdanimator duidelijk de nodige uitleg te verschaffen zodat hij of zij de medicatie op een correcte manier kan bewaren en toedienen. Contactgegevens vandokter en medisch voorschrift kunnen opgevraagd worden.

VERZEKERING

De kinderen zijn tijdens de werking en op weg naar en van het speelplein verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Schade aan kledij is niet in de verzekering opgenomen, tandprothesekosten en brilschade worden wel terugbetaald.


Verwittig bij een ongeval onmiddellijk het Vrijetijdspunt, zo kunnen de nodige verzekeringspapieren tijdig ingevuld worden. Verzekeringspapieren kan je verkrijgen aan het
Vrijetijdspunt of bij de verantwoordelijke van de activiteit ter plaatse.

Deze kan je ingevuld afgeven bij het Vrijetijdspunt.

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan

1. betalen de ouders eerst alles zelf,
2. krijgen zij een tussenkomst via hun ziekenfonds,
3. wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.

Waardevol materiaal zoals smartphones, tablets en geld worden niet meegebracht naar de activiteitenwerking. Diefstal, schade en/of verlies van waardevolle en persoonlijke voorwerpen worden niet vergoed. In geval van voorgaande kan de activiteitenwerking niet aansprakelijk worden gesteld

PRAKTISCH

Eten en drinken

Duurt de activiteit een volledige dag? Zorg dan voor een lunchpakket.

We raden aan om bij iedere activiteit een vieruurtje en drankje te voorzien. 

Kinderen brengen en afhalen

Gelieve je kinderen tijdig te brengen en op te halen aan het einde van een activiteit. Bij kinderen die 15 minuten na een activiteit nog niet werden opgehaald, wordt een vergoeding gevraagd van € 12,50 (per kind) per begonnen halfuur. We vragen ook met aandrang om kinderen niet te vroeg te brengen of op te halen. Dit gaat in tegen de goede werking van de activiteit.

Alle kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de activiteit. Toch laten wij enkel kinderen vanaf het vierde leerjaar en na afloop van de activiteit alleen naar huis vertrekken, indien dit schriftelijk aan de hoofdbegeleider gecommuniceerd is. Kinderen die jonger zijn, kunnen onder geen enkele voorwaarde alleen naar huis.

Kledij

Grabbelpas is vrije tijd, ontspanning, sport, spel en ravotten. Zorg dus steeds voor losse, luchtige kledij die tegen een stootje en een vuiltje kunnen. Speelkledij is een must! Voor de sportactiviteiten draag je steeds sportkledij en stevige sportschoenen (geen zwarte zolen in de sporthallen). Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan en voorzie indien nodig bescherming tegen de zon. 

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden tot 1 oktober 2024 bijgehouden in CC de Feniks door Team Jeugd. Daarna worden ze aan Spullenhulp geschonken.

Busvervoer

De bus vertrekt steeds stipt! Wees een tiental minuten vóór het vertrek van de bus aanwezig. Dan overlopen we de naamlijsten, wordt er plaatsgenomen op de bus en worden afspraken gemaakt.

FISCAAL AFTREKBAAR

Het deelnamegeld van de vakantiewerking is fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 14 jaar en voor kinderen met een beperking tot 21 jaar. Een fiscaal attest wordt ieder jaar automatisch aangemaakt in de periode februari-maart en kan je vinden via ons inschrijfprogramma.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Wanneer je kind deelneemt aan een activiteit verklaar je als ouder(s) en kind kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en ga je hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement is steeds te verkrijgen bij het Vrijetijdspunt en op de website van de gemeente.