Gemeente Wingene

Gemeentelijke toelage kind met een handicap

De gemeente kent een toelage toe aan ouders die thuis instaan voor de verzorging van hun kind met een beperking.

Voorwaarden

Het kind is:

 • minimum drie en maximum 25 jaar oud
 • minstens 66 procent gehandicapt te bewijzen met een attest van de dienst voor tegemoetkoming aan mindervaliden of van een kinderbijslagfonds.
 • woont in de gemeente Wingene

Procedure

 • De aanvraag gebeurt door middel van het aanvraagformulier (zie bovenaan bij E-loket) dat gedateerd en ondertekend is door de aanvrager samen met de nodige attesten.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van de ingediende bewijsstukken.
 • Jaarlijks dient de aanvraag te worden vernieuwd met een verklaring van de ouder(s) en een recent attest waaruit blijkt dat het gehandicapte kind voldoet aan de voorwaarden.
 • Hulp nodig bij het invullen: hiervoor kan je terecht bij het loket van het Sociaal Huis. 
  Het loket is open op maandag- en woensdagvoormiddag in het gemeentehuis te Wingene of op dinsdag- en donderdagvoormiddag in het Sociaal Huis, steeds van 8u30 tot 12u00.

Prijs

 • De toelage bedraagt 100 euro per jaar indien het gaat om een kind dat minstens 66 procent gehandicapt is en heel het jaar door of tijdens het weekend thuis verzorgd en opgevoed wordt.

 • De toelage bedraagt 50 euro per jaar indien het gaat om een kind dat permanent in een inrichting voor zwaar gehandicapten verblijft.