Gemeente Wingene

Huiswerkbegeleiding

Kinderen uit de scholen de Regenboog en de Horizon die het moeilijker hebben op school kunnen twee avonden in de week hun huiswerk plannen en maken met een vrijwilliger in het dienstencentrum Geselle.

De begeleiding gaat door op maandag en donderdag van 16 tot 17.15 uur. De leerkrachten of zorgcoördinatoren verwijzen de kinderen door.

Met dit project wil het sociaal huis samen met de scholengroep Driespan en de welzijnsschakels de onderwijskansen van kinderen optimaliseren. We willen bijzondere aandacht besteden aan leerlingen die groeikansen dreigen te missen, alsook de ouders nauwer betrekken bij het schoolgebeuren.