Gemeente Wingene

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten

  • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
  • geen inkomen via werk en geen recht op een andere sociale uitkering

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van je hoofdverblijfplaats.

Wat meebrengen

  • identiteitsdocument
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels