Gemeente Wingene

Bouw je eigen biofilter en help de bijen

Het landschap en de landbouwpraktijken zijn de voorbije jaren sterk veranderd. Er ontstond een grote vraag naar schaalvergroting en hogere productie. Om hieraan te voldoen, werd ingezet op gewasbeschermingsmiddelen. Die komen nog te vaak in het oppervlaktewater terecht en veroorzaken verontreiniging. Hierdoor kregen honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten het erg moeilijk. Nochtans zijn deze vlijtige vliegers van levensbelang voor de bestuiving van landbouwgewassen, en zijn ze cruciaal in het behoud van onze biodiversiteit. Wist je dat 80% van onze inheemse flora in belangrijke mate afhankelijk is van insectenbestuiving?

Het Stad-Land-schap, Inagro en de gemeente Wingene willen niet langer wachten en toekijken en nemen daarom deel aan het project Kruisbestuivers. Door dit project kunnen we in onze gemeente tal van lokale acties opzetten en financieren. Hiermee willen we op kleine schaal de kentering in gang zetten en dat doen we graag samen met jou!

Workshop bouw je biofilter

Ge├»nteresseerde landbouwers kunnen gastheer zijn voor een workshop ‘Bouw je biofilter’ met andere landbouwers. Na de demonstratie beschik je over een eigen gratis biofilter. Indien er bij de deelnemers interesse is om na de opleiding ook een bouwpakket biofilter aan te schaffen, kan je gevraagd worden om verdeelpunt te zijn voor een samenaankoopactie van biofilters.

Je kan ook gewoon zelf deelnemen aan een workshop ‘Bouw je biofilter’ en indien gewenst achteraf intekenen op een samenaankoop voor een bouwpakket biofilter aan een gereduceerd tarief. Indien de workshop meer dan 3 uur duurt, komt die in aanmerking als bijscholingsmoment binnen de opleiding fytolicentie.

Meer informatie?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jan Van Wijnsberghe van Inagro (jan.vanwijnsberghe@inagro.be) of 0478 38 88 79.