Gemeente Wingene

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en/of erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan de gemeente voor een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen: in dit geval neem je contact op met het sociaal huis.

Procedure

  1. Neem contact op met het sociaal huis. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.
  2. Het gemeentebestuur zal een minimale begrafenis verzorgen.
  3. Begrafeniskosten worden steeds teruggevorderd van de kinderen, ongeacht of zij de nalatenschap verwerpen of niet.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van je financiële situatie