Gemeente Wingene

Werken Beernemsteenweg: herstelling fietspad

Op 25 september startte de aannemer Willemen infra in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met lokale herstellingswerken van het fietspad in de Beernemsteenweg. Er wordt zone per zone gewerkt om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Waar?

De herstellingswerken gaan door in Wildenburg. De zones aangeduid op de kaart worden zone per zone aangepakt.

Wanneer?

De werken aan het fietspad zijn opgestart vanaf 25 september en nemen zo’n vijftal weken in beslag, tot de week van 23 oktober. De aanpak ter hoogte van de Peerstalstraat volgt hierop.

Update 27/10/2023

De zone ter hoogte van de kerk Wildenburg en ter hoogte van de Beernemsteenweg 100 is, op lokaal herstel na, ondertussen afgewerkt.

Ter hoogte van de Beernemsteenweg 78-80 zijn de werken in afronding. Deze zone wordt, samen met het fietspad ter hoogte van huisnummer 105 aangepakt.

Tijdens het herfstverlof wordt alle signalisatie weggenomen. Het opvoegen van de aangelegde betonstraatstenen, gaat in de week van 6 november door. Deze werken gebeuren zonder verkeerslichten.

Zone Peerstalstraat

De borduren en goten van de Beernemsteenweg op het kruispunt met de Peerstalstraat worden aangepakt. Dit staat gepland vanaf 6 november tot vrijdag 24 november. Er worden met verkeerslichten gewerkt, bestuurders komende uit de Koolstraat worden verplicht naar rechts afgeleid.

Verkeershinder?

Doorgaand auto- en fietsverkeer blijft mogelijk via verkeerslichten. Er wordt per zone gewerkt om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Contact

Werfleider Sibrecht Maene, +32 470 243 372