Gemeente Wingene

Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

De geldigheidsduur hangt af van je leeftijd op het moment van de aanvraag:

 • 12 tot en met 17 jaar: 6 jaar geldig.
 • 18 tot en met 74 jaar: 10 jaar geldig.
 • vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig. (het certificaat voor de elektronische handtekening moet om de 10 jaar vernieuwd worden)

Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode.

 • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
 • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart.

Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt. (ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en negen maanden).

Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O)

Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u van de gemeente automatisch een oproepingskaart om uw eID bij de dienst burgerzaken aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kunt u op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:

 • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

U gaat vervolgens met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar de gemeente. Drie tot vier weken later krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een pin- en pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt. Uw pincode kunt bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum vier, maximum 12 cijfers).

Let op! Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u drie weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf een nieuwe eID aan.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Prijs

Nieuwe prijzen vanaf 1 januari 2024

De kostprijs van een eID via de gewone procedure is 22,10 euro.

Voor een spoedprocedure betaalt u:

 • 119,40 euro: levering binnen twee werkdagen
 • 156,30 euro: (= extreme spoed) zelf af te halen de eerstvolgende werkdag bij FOD Binnenlandse Zaken in Brussel - centraal loket Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw PIN- en PUK-code vermeld staan.