Gemeente Wingene

Werken Beernemsteenweg - aanleg fietspad

In samenwerking met AWV, Aquafin en de VLM legt de gemeente Wingene het eerste deel van de Beernemsteenweg opnieuw aan. Tussen de Blauwhuisstraat en de Verlorengoedstraat krijgt de N370 een nieuw fietspad en ook het centrum Wildenburg wordt volledig onder handen genomen. De werken zijn opgesplitst in acht verschillende fases en bevatten eveneens enkele zijstraten. (zie het overzichtsplan in de zijbalk)

De bouwvergunning voor deze werken werd verleend op 25 augustus 2017.
De werken startten op 2 juli 2018 met de aanleg van de parking van de school in Wildenburg en sinds 15 oktober is er de rioleringsaanleg ter hoogte van de kerk.

Wat wijzigt?

Fietspad / wegdek
De N370 krijgt een nieuw fietspad dat aansluit op het reeds aanwezig fietspad aan de kant van centrum Wingene. De aanleg van het fietspad loopt tot en met de Blauwhuisstraat. Het doortrekken van het fietspad tot aan het Aanwijs in Beernem gebeurt in een latere fase in opdracht van AWV.

Het centrum van Wildenburg krijgt een nieuwe inrichting, waarbij een nieuw voetpad voorzien is. De bochtstralen van enkele stukken rijweg in de Beernemsteenweg tussen Wildenburg en Wingene worden aangepakt. Enkele bochten zullen er in de toekomst flauwer bij liggen.

Proper water in beken en rivieren
De oude gemengde riolering wordt vervangen door een nieuw gescheiden riolering voor afval- en regenwater.

Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie gepompt wordt. Daarmee voldoet het aan de wettelijke normen.

Met deze werken zal het afvalwater van ongeveer 330 inwoners bijkomend worden gezuiverd in de zuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat. Dit water komt op vandaag nog ongezuiverd in de grachten en beken terecht. Ook worden voorzieningen getroffen om in de toekomst het afvalwater van de wijk Vorsevijvers aan te sluiten.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moeten de aanliggende woningen vuil- en regenwater afkoppelen. Meer informatie is terug te vinden op: Afkoppelingswerken

Vernieuwing en ondergronds brengen nutsleidingen
Deze werken zorgen voor de uitgelezen kans om eveneens de openbare verlichting aan te pakken. In de volledige zone 50 wordt door de gemeente nieuwe openbare verlichting voorzien, de laatste luchtleidingen elektriciteit worden eveneens ondergronds gebracht. Buiten de zone 50 staat AWV in voor de nieuwe verlichting.

Aanleg wandelpad
Vanaf de kerk van Wildenburg wordt in noordelijke richting, naast het nieuwe fietspad, een vrijliggend wandelpad aangelegd zodat de verbinding naar de Boskapeldreef, Blauwhuisstraat en Oude Bruggeweg op een veiliger en aangenamer manier kan gebeuren. 

Aanleg amfibietunnels
Onder de N370, tussen het kasteelpark Wildenburg en de Blauwhuisstraat, worden 2 amfibietunnels geplaatst, met inbegrip van de nodige geleidingswanden tussen de weg en het fietspad. Dit moet toelaten dat amfibieën op een veilige manier kunnen oversteken en dat vrijwilligers dit niet meer moeten organiseren.

Wie?

Opdrachtgevers
AWV
Aquafin NV
VLM
Wingene

Studiebureau
Plantec NV

Nutsmaatschappijen
Eandis (Piloot)
De Watergroep
Proximus
Telenet

Aannemer wegenis- en rioleringswerken
Willemen Infra NV
(Aswebo NV)

 

Kostprijs

Werken ten laste van AWV: kostprijs - € 5.070.000 incl. btw
De aanleg van het fietspad
Verbeteren van bochten en vernieuwen rijweg

Werken ten laste van Aquafin: kostprijs - € 2.370.000 incl. btw
De aanleg van een vuilwater en regenwaterleidingen langs de Beernemsteenweg
Aanleg van drie pompstations

Werken ten laste van Wingene: kostprijs - € 1.640.000 incl. btw
De aanleg van een vuilwaterriolering in de Verlorengoedstraat en Blauwhuisstraat
Aanleg van één pompstation en een drukleiding
Heraanleg kruispunt Romerijstraat De Gruyterdreef
Heraanleg parking school Wildenburg

Werken ten laste van VLM: kostprijs - € 92.000 incl. btw
De aanleg van een wandelpad en amfibietunnels ten noorden van de kerk Wildenburg


De kostprijs voor de heraanleg van nutsleidingen en de investeringen in openbare LED-verlichting zijn niet in bovenstaande cijfers vervat.

 

Fasering

Zie overzichtsplan in de zijbalk.

Sinds 2 juli 2018 zijn de wegenis- en rioleringswerken gestart met de aanleg van een (deel van) de parking van de school in Wildenburg. Om de school maximaal bereikbaar te houden zijn deze werken gefaseerd ingepland.

In samenspraak met de mede-opdrachtgevers en de aannemer Willemen Infra NV werd beslist de werken aan de school eerst uit te voeren om voor de start van het nieuwe schooljaar het grootste gedeelte van de parking afgewerkt te hebben.

In augustus en september 2018 werden voorbereidende werken voor zowel de rioleringswerken als de werken van nutsleidingen in de verdere fases uitgevoerd. Sinds 15 oktober 2018 is de Beernemsteenweg afgesloten voor de uitvoering van de rioleringswerken (fase 1A en 1B). De werken zijn gestart ter hoogte van de kerk van Wildenburg. Deze eerste fase zal tot juni 2019 duren.

Omleiding

De globale omleiding voor doorgaand (zwaar) verkeer gebeurt gedurende de werken via Zwevezele N50 – Oostkamp. Unizo informeert de bedrijven in de industriezone Hille hierover.

In de eerste fase van de werken, waarbij de Beernemsteenweg in beide richtingen afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, is de volgende lokale omleidingen voorzien:

  • Torenweg “Aanwijs” – Vagevuurstraat – Bruggesteenweg (Ruiselede) - Wingenesteenweg (Ruiselede) – Ruiseledesteenweg (Wingene)


Tijdens de werken kunnen er, naast de vaste wegomleggingen, steeds bijkomende verkeersmaatregelen worden genomen om sluipverkeer en overlast tegen te gaan.

De overzichtsplannen werden onderaan toegevoegd.

Communicatie

Digitale nieuwsbrief
Om alle geïnteresseerden correct te informeren en hierbij kort op de bal te kunnen spelen, is er een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is projectspecifiek en wordt verstuurd bij mijlpalen of veranderingen in de werken.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via www.wingene.be/nieuwsbrieven/inschrijven 

Bekijk de laatste nieuwsbrieven hier:

Digitale nieuwsbrief - werken Beernemsteenweg (1)

Digitale nieuwsbrief - werken Beernemsteenweg (2)

Digitale nieuwsbrief - werken Beernemsteenweg (3)

Digitale nieuwsbrief - werken Beernemsteenweg (4)

Informatiemarkt en bewonersvergaderingen
In september organiseerden we een informatiemarkt met de bedoeling te informeren en de mogelijkheid te bieden om eventuele vragen aan de juiste partner te kunnen stellen. We konden ongeveer 200 personen verwelkomen. Bij de start van iedere nieuwe fase van de werken zullen de bewoners, eigenaars, handelaars en bedrijven langs het tracé uitgenodigd worden voor een bewonersvergadering.

Bewonersbrief
Bij iedere nieuwe fase van de werken sturen we ook een bewonersbrief naar de bewoners, handelaars en bedrijven in de betrokken straten.

 

Contactpersonen

Bij hoogdringendheid verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!

Nutsvoorzieningen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

  • Eandis
    • Storingen: 078 35 35 00
    • Gasreuk: 0800 65 065
  • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • Proximus – storingen: 0800 22 800
  • Telenet – storingen: 015 66 66 66