Gemeente Wingene

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
  2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Meer info vind je op de website van het Omgevingsloket.