Gemeente Wingene

Inname openbaar domein

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Voer je werken uit op het openbaar domein of neem je bij werken of verhuis een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig. De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren door werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Bovendien beveiligt de signalisatie de werknemers in de werkzone.

De signalisatie van de werken moet met zorg worden aangebracht en moet tijdens de volledige duur van de werken blijven staan, zodat het voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

Voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning moet aanvragen, zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen, fietspaden, rijweg voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen ...
 • het plaatsen van containers, stellingen, hoogwerkers, bouwmaterialen... op openbaar domein
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...
 • voor een verhuis waarbij één of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels ...
 • voor het afsluiten van wegen door werken

Wanneer?

Je vraagt dit uiterlijk aan vijf werkdagen voor de startdatum van de inname.

Procedure

Je doet je aanvraag digitaal van thuis uit via het digitaal aanvraagformulier:

 • Vul de gevraagde gegevens in
 • Teken de zone van de inname op de kaart
 • Indien nodig, teken een signalisatieplan in of laad een signalisatie- of omleidingsplan op.

Heb je regelmatig een inname nodig? Registreer je vrijblijvend met een persoonlijk account. Hiermee kan je steeds zelf de stand van zaken van jouw aanvraag opvolgen, je vorige aanvragen raadplegen, je vergunning opnieuw downloaden of een verlenging aanvragen.

Problemen met je aanvraag of andere vragen? Contacteer ons en wij helpen je graag verder!

Prijs

 • €0,25/m² per dag, vanaf de zesde kalenderdag.
 • Volledig afsluiten van de rijweg: €25/dag, vanaf de tweede kalenderdag.
 • Innames voor werken in opdracht van de gemeente of van nutsmaatschappijen zijn steeds gratis.

Afhandeling

Je digitale aanvraag wordt door ons volledig digitaal verder verwerkt:

 1. Na het indienen krijg je een mail, waarin je jouw e-mailadres moet bevestigen.
 2. De aanvraag wordt door de gemeente nagezien en goedgekeurd (of eventueel geweigerd).
 3. Indien jouw inname betalend is, krijg je per mail een verzoek om online te betalen.
 4. Na ontvangst van je betaling, ontvang je meteen jouw vergunning in je mailbox. (Indien de inname gratis is, krijg je dit document uiteraard meteen na de goedkeuring.)

Meer info

Signalisatieborden

Indien je aangegeven hebt dat je signalisatieborden wenst te gebruiken, dan kan je deze afhalen in de gemeentelijke loods, na telefonische afspraak (1750).

Aannemers moeten zelf instaan voor de signalisatieborden.

Prijs voor gebruik van signalisatieborden door particulieren:

  • eerste t.e.m. derde dag: gratis
  • vanaf vierde dag: €3/bord/dag
  • brengen en/of terughalen door de gemeentediensten: €57

Indien het signalisatiebord niet binnen de voorziene termijn wordt binnengebracht, is de huur van €3/bord/dag verschuldigd tot en met de dag van het binnenbrengen van de borden. Dertig dagen na het verstrijken van de huurperiode wordt de integrale kostprijs van het signalisatiebord gefactureerd.

Meer info over het organiseren van een speelstraat of een evenement op publiek domein? 

Hier kan je meer informatie terugvinden over het organiseren van een speelstraat.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de organisatie van een evenement op publiek domein.