Gemeente Wingene

Vacature projectmanager organisatieontwikkeling (A1a-A3a)

Wingene is een bloeiende plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te leven en te ondernemen.

Wingene legt de lat hoog met gezonde ambities op alle domeinen: mens, ruimte, beleid en dienstverlening. Samen werken we aan vernieuwing om onze meer dan 14.000 inwoners een kwalitatieve en optimale dienstverlening te bieden. We verwelkomen graag dynamische en gedreven medewerkers om samen onze ambities waar te maken.

Herken jij je ook in onze waarden zorg, open, raak en ondernemend?

GEMEENTE WINGENE is op zoek naar een (m/v/x):

 

Projectmanager ORGANISATIEONTWIKKELING (A1a-A3a)

 

De functie:

Je fungeert als programmamanager van het dienstverleningsprogramma van gemeente en OCMW Wingene.

Je hebt als uitdaging om een organisatiebrede methodiek rond programma- en projectmanagement uit te werken en te verankeren in de organisatie. Je fungeert hierbij als aanspreekpunt voor leden van het managementteam en (master)projectleiders. Je staat in voor de coördinatie en opvolging van het hele portfolio verander- en verbeterprojecten waarmee de gemeente en OCMW een cultuuromslag wil realiseren en de organisatie en dienstverlening wenst te verbeteren. Je bewaart het overzicht van alle veranderprojecten en bewaakt de voortgang. Op geregelde tijdstippen koppel je hiervoor terug naar het managementteam. Je bewaakt de toepassing van veranderingsmanagementtechnieken bij de implementatie van veranderingen in de organisatie.

Je stuurt (tijdelijk samengestelde) projectteams en werkgroepen aan die actoren samenbrengen in functie van de realisatie van een globaal dienstverleningsconcept enerzijds en DiVA-traject (DiVA= Dienstverlening Vernieuwend Anders Werken) anderzijds. In Het DiVA-traject herdenken we onze dienstverlening, organisatiestructuur en -cultuur en wensen we te evolueren naar digitaal (samen)werken, een nieuw werkplekconcept en het Nieuwe Werken.

Je formuleert beleidsadvies in functie van de gewenste vernieuwing op vlak van dienstverlening en Het Nieuwe Werken.

Je faciliteert de procesoptimalisatie (bijvoorbeeld op basis van lean methodiek) binnen de organisatie in functie van het dienstverleningsconcept. Je coacht en ondersteunt hierin medewerkers en leidinggevenden. De digitalisering van de organisatie en administratieve vereenvoudiging vormen hierbij een belangrijk element. Vanuit die ambitie fungeer je als continous improvement manager van de organisatie.

Je coördineert de opmaak, uitwerking, opvolging en aanpassingen van het strategisch meerjarenplan en jaarlijkse beleidsnota’s. Je staat hierbij in voor de opbouw, architectuur en structuur van het strategisch meerjarenplan en jaarlijkse beleidsnota’s, voor het formuleren van strategische beleidsdoelstellingen die de missie en visie van de organisatie onderbouwen in samenwerking met het managementteam en de diensthoofden. Je ondersteunt het kwalitatief uitwerken van actieplannen en acties geformuleerd door de afdelingen en diensten en formuleert indicatoren bij beleidsdoelstellingen en acties in het kader van het strategisch meerjarenplan. Je voorziet in periodieke, objectieve beleidsinformatie en managementrapportering.

Ter ondersteuning van de algemeen directeur en het managementteam sta je in voor de implementatie en opvolging van organisatiebeheersing. Je maakt een organisatiebeheersrapport op, coördineert en bewaakt de uitvoering ervan. Je bereidt de periodieke rapportering voor de verschillende bestuursorganen voor. Je zorgt voor een periodieke zelfevaluatie van de organisatie. Van daaruit wordt een traject opgestart richting uitmuntendheid.

De gemeente Wingene wenst burgerinitiatief, co-productie en participatie een sterke plaats te geven in het lokale beleid. Je krijgt als uitdaging de contouren te tekenen van dit participatiebeleid. Je ondersteunt actief mandatarissen en medewerkers met informatie en vorming over participatiemethodes en –instrumenten. Je bekijkt nieuwe methoden en instrumenten wat er werkt, wat niet en waarom.

Wat zoeken we:

 • Je hebt de nodige veranderkracht en bezieling om interne verander- en organisatietrajecten mee vorm te geven;
 • Je hebt een pragmatische, zeer hands-on én resultaatsgerichte mentaliteit;
 • Je werkt vanuit gedrevenheid, passie en goesting om de ambities van de organisatie waar te maken;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Je beschikt over de nodige gestructureerde en planmatige vaardigheden om projectmatig te werken en dit te stimuleren;
 • Je weet (interne) partnerships op te bouwen en beschikt over sterke interpersoonlijke skills.

 Aanwervingsvoorwaarden: 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma;
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante beroepservaring;
 • Je bent in het bezit van minstens een rijbewijs B;
 • Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, dien je te voldoen aan minimaal 3 jaar relevante ervaring in het brede domein van organisatieontwikkeling (projectmanagement, organisatie- en verandermanagement in diverse projecten, procesmanagement, e-dienstverlening, organisatiebeheersing, digitalisering,… ) en te slagen voor een niveau of capaciteitstest. Een screening gebeurt op basis van jouw CV of je over de gevraagde aantoonbare relevante ervaring beschikt;
 • Je slaagt voor het aanwervingsexamen.

 Onze troeven: 

 • Een zeer boeiende functie in een dynamische en gezonde organisatie die sterke ambities koestert om de organisatie en de dienstverlening te blijven verbeteren;
 • Een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband voor onbepaalde duur;
 • Ruime vormings- en ontplooiingsmogelijkheden.
 • Wij bieden:
  • Een bruto maandloon in salarisschaal A1a-A3a (afhankelijk van relevante beroepservaring uit overheid of privé) tussen minimum 3.107,98 EUR en maximum 5.469,19 EUR;
  • Vakantiegeld;
  • Eindejaarstoelage;
  • Smartphone, tablet en data- en belabonnement;
  • Hospitalisatieverzekering;
  • Tweede pensioenpijler (1,5 % - vanaf 2020: 2 % en vanaf 2021: 3 %);
  • Interessante vakantieregeling (minimum 31 en maximum 35 vakantiedagen);
  • Flexibele arbeidstijden;
  • Fietsvergoeding (0,24 EUR per kilometer);
  • Maaltijdcheques (7 EUR per cheque).

INTERESSE?

Vind je je terug in dit profiel? Aarzel dan niet om je uiterlijk 30 september 2019 kandidaat te stellen via onze website.

De informatiebundel voor deze vacature kan je terugvinden op onze website www.wingene.be/vacatures of opvragen bij de personeelsdienst: 051 65 00 76.

Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij de heer Jurgen Mestdagh, algemeen directeur, per e-mail jurgen.mestdagh@wingene.be of telefonisch op het nummer 0472 75 26 47.