Gemeente Wingene

Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kan besparen, bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Je krijgt nadien een rapport met daarin:

 • analyse van de huidige energiesituatie
 • tips om energie te besparen
 • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
 • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
 • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Voorwaarden

 De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
 5. een afnemer die een woning of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont
 6. een huurder die maximaal 450 euro per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Voor een gratis energiescan neem je het best contact op met:

De energiescan wordt uitgevoerd een energiesnoeiersbedrijf.

Prijs

Gratis voor de vermelde doelgroepen.