Gemeente Wingene

Alcoholische dranken schenken

Wettelijke minimumleeftijden

Als je op jouw evenement alcoholische dranken wil serveren, dan moet je steeds de wettelijke minimumleeftijden voor de verkoop, het schenken of het aanbieden van alcohol respecteren:

  • Je mag geen alcohol, dus ook geen bier of wijn, schenken of aanbieden aan -16-jarigen.
  • Je mag geen sterke drank, alcoholpops inbegrepen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.

NIET VERGETEN!
Je bent verplicht om deze wettelijke minimumleeftijden duidelijk te afficheren tijdens het evenement en voorziet best een systeem ter controle van deze leeftijdsgrenzen – bv. leeftijdsbandjes - zodat het schenken van alcohol aan de bar vlot kan verlopen.

 

Vergunning sterke drank

Ben je van plan om op jouw evenement sterke drank te schenken, dan heb je hiervoor een vergunning van de gemeente nodig! Maar wanneer spreken we van sterke drank?

WAT ZIJN STERKE DRANKEN?

Het antwoord op die vraag heeft niet alleen met het alcoholpercentage te maken, maar ook met het verschil tussen gegiste en gedistilleerde dranken. Sterke dranken zijn:

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten. Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa. Meng je limonade of een andere niet-alcoholische drank met een gedistilleerde alcoholisch drank, dan wordt dat mengsel ook als sterke drank beschouwd. Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails.
  • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol.

WAT WORDT NIET BESCHOUWD ALS STERKE DRANK?

Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als sterkedrank als ze een alcoholgehalte van minstens 22 % vol bevatten.

Dat kan je bereiken door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of de drank extra te laten gisten. Ook als een drank na de gisting worden gestookt (distilleren), stijgt het alcoholpercentage en valt ze onder de gedistilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte wijnen.

Enkele voorbeelden:

Soort drank Volumeprocent alcohol Sterke drank
Pils 5 Nee
Alcoholpops 5-7 en hoger Ja
Cava of Champagne 12 Nee
Jenever 28 - 38 Ja
Rum, wodka (ook als mix) 37,5 - 40 Ja
Cognac, whisky en gin (ook als mix) 40 - 55 Ja
Witte wijn 12 Nee
Zwaardere bieren zoals Duvel, Leffe, Westmalle,.. 5-10 Nee

Voor wie?

Een evenement wordt in de wet op de vergunning voor het verstrekken van sterke drank beschouwd als een occasionele drankgelegenheid wanneer:

  • het een gebeurtenis van voorbijgaande aard betreft,
  • die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen;
  • deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging (bijvoorbeeld door een vzw).

Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Procedure

De melding voor het schenken van sterke dranken verloopt via de algemene aanvraag voor evenementen.

Uitzonderingen

Voor fuiven hanteert het lokaal bestuur iets striktere regels. Het reglement van 26 juni 2017 met betrekking tot éénmalige publiektoegankelijke manifestaties in feesttenten, loodsen en openlucht stelt immers dat het verboden is om gegiste alcoholische dranken boven de 6% volume alcohol en sterke dranken en afgeleiden hiervan aan te bieden op gelegenheidsdanspartijen/fuiven, behoudens machtiging van de burgemeester.

Bij het organiseren van een fuif is dus ook voor het schenken van gegiste alcoholische dranken boven de 6% volume alcohol een vergunning nodig.

Meer info

Ben je op zoek naar informatie over een drankvergunning voor een vaste of reizende horecazaak? Dan kan je daarover op deze pagina van de website meer informatie terugvinden.