Gemeente Wingene

Vrijstelling van de bijdrage voor zuivering van afvalwater

Ieder Vlaams gezin betaalt jaarlijks een verbruiksfactuur voor het gebruik van leidingwater. In deze factuur zit een bijdrage voor de zuivering van afvalwater inbegrepen. In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling op deze heffing verkrijgen.

Voorwaarden

 • U krijgt een vrijstelling als u zelf uw afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Procedure

Procedure bij zuivering met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

 • Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt dan is geen vrijstelling mogelijk.
 • Indien u de IBA zelf geplaatst hebt en zorgt voor het onderhoud dan vraagt u een attest aan bij de gemeente waaruit blijkt dat uw IBA gebouwd werd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.

  Hiervoor dient u een staalname van de uitstroom te laten analyseren in een erkend labo en dit rapport aan de dienst publiek domein te bezorgen.
  Indien u beschikt over een bij de VMM geregistreerde drinkwaterwinning (boorput) dient dit meegedeeld te worden.

  De informatie wordt per mail aan publiekdomein@wingene.be bezorgd.

  Dit attest bezorgt de gemeente vervolgens aan de watermaatschappij en de VMM, in het geval van eigen waterwinning, om de vrijstelling te krijgen. Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Procedure bij sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt normaal gezien automatisch toegekend. Als dat niet het geval is en u toch in aanmerking komt voor de sociale vrijstelling, moet u die schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Daarvoor hebt u een vrijstellingsattest nodig.