Gemeente Wingene

Subsidie voor een compostvat, compostbak of wormenbak

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval, zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin.

Thuis composteren kan op verschillende manieren: u kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop.

Procedure

Een compostvat of -bak is te koop op het recyclagepark.

Prijs

  • Een compostvat is de ideale oplossing voor een tuin kleiner dan 300 m² en kost € 47. 
  • Een compostbak is geschikt voor grotere tuinen en kost € 85 . De kostprijs voor een aanbouwmodule (= tweede of derde bak) bedraagt € 60.

Meer info

Meer info vindt u op de website van MIROM.