Gemeente Wingene

Aanpassingen openbaar domein

Bij het bouwen of verbouwen van een woning kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat je je woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal...

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren, je vraagt deze aan bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Nieuwe opritten

 • Particuliere aanvragers kunnen maximaal zeven lopende meter aanvragen.
 • Bedrijfsgebonden aanvragers kunnen maximaal tien lopende meter (al dan niet opgesplitst) aanvragen.

Gemotiveerd afwijken van bovenstaande richtlijn is mogelijk indien je een afwijking schriftelijk aanvraagt aan het college van burgemeester en schepenen.

Een oprit wordt pas aangelegd wanneer de eigen oprit duurzaam verhard is (beton, tegels, asfalt, ...). Opritten in steenslag komen niet in aanmerking, uitgezonderd steenslag opgesloten in kunststofgrasplaten of betontegels waar er wel een oprit kan.

Afhankelijk van de locatie wordt de oprit bij voorkeur in waterdoorlatende materialen aangelegd. Dit kadert in de ambitie om onze klimaatdoelstellingen te halen.

Procedure

 • Nieuwe opritten
  Je dient je aanvraag voor een oprit op openbaar domein in via het formulier (zie e-loket).

 • Aanpassingen openbare verlichting, distributiekasten...
  Je kan je aanvraag via het e-mailadres publiekdomein@wingene.be doorgeven.

 • Aanpassingen aan verkeerssignalisatie
  Je kan je aanvraag via het e-mailadres mobiliteit@wingene.be doorgeven.

We vragen de nodige gegevens zoals je naam, telefoonnummer en de locatie van de aanpassing te omschrijven, indien mogelijk met foto en/of plan.

Prijs

Je betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.