Gemeente Wingene

Veelgestelde vragen

Op deze pagina worden veelgestelde vragen verzameld. Geen antwoord op jouw specifieke vraag gevonden? Dan kan je de gemeentelijke infolijn corona contacteren (kijk rechts op deze pagina).

UPDATE van 18 maart 2020

Welke winkels blijven open?

Enkel voedingswinkels, apotheken, diervoedingswinkels en krantenwinkels mogen openblijven.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten.

Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Ook openbare markten gaan niet door

Ook nachtwinkels blijven open voor het aanbieden van levensmiddelen of dierenvoeding. Nachtwinkels moeten wel sluiten om 22 uur. 

Winkelen tijdens het weekend op afspraak, om bovenstaande maatregelen te omzeilen, is niet toegelaten.

Blijven de winkels bevoorraad ?

De bevoorrading van voedingswinkels is gegarandeerd. Het heeft dus geen enkele zin om te hamsteren. 

Mogen wekelijkse markten blijven doorgaan?

Wekelijkse markten gaan niet meer door tot en met 5 april 2020.

Mogen restaurants / broodjeszaken / afhaalrestaurants / frituren / … openblijven?

Alle restaurants moeten dicht blijven, ook de bedrijfsrestaurants.

Ook private feesten zijn er niet toegelaten, dit in het belang van de ganse bevolking en voor het beschermen van hun gezondheid.

Enkel afhaalpunten voor voeding mogen open blijven, op voorwaarde dat er niet ter plaatse gegeten wordt. Enkel thuisbezorging en afhalen van voeding is toegelaten.

Scholen worden gesloten, wat nu?

Alle lessen zijn geschorst tot en met 3 april, zowel in het kleuter, basis als middelbaar onderwijs.

Er wordt wel kinderopvang voorzien, voor kinderen die geen andere opvangoplossing hebben evenals voor kinderen van medisch personeel en andere hulpdiensten. De aanwezigheid van die mensen op de werkvloer is immers maximaal vereist. Kijk hier voor meer info over de opvangmogelijkheden in de scholen in Wingene.

Hogescholen en universiteiten voorzien online afstandsonderwijs.

Internaten blijven open, maar de kinderen moeten er wel op de kamer eten. Ook crèches blijven open.

Politieonderwijs, WOBRA, … blijven eveneens doorgaan voor wat de basis- en de structurele opleidingen betreft. Wel wordt aangeraden om ook hier maximaal in te zetten op online lessen.

Wat met speeltuinen en provinciale domeinen?

Alle speeltuinen, zowel binnen als buiten, op het openbaar domein, in de woonwijken, in provinciale domeinen, in parken, … zijn gesloten

Kan het volwassenenonderwijs nog doorgaan?

Neen, lessen worden opgeschort. Er wordt maximaal aangeraden om in te zetten op modules voor afstandsonderwijs. Er wordt aanbevolen om alternatieven te zoeken voor traditionele cursussen in besloten ruimtes met (veel) aanwezigen.

Blijft het openbaar vervoer rijden?

Het openbaar vervoer blijft normaal functioneren, maar aan de burger wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zodat piekmomenten tijdens de spitsuren vermeden worden. Ook in het openbaar vervoer moet social distancing gerespecteerd worden met een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren?

Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.

Mag ik nog naar het buitenland?

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden tot en met 5 april. Voor dringende reizen wordt verwezen naar de reisadviezen van Buitenlandse zaken. Raadpleeg regelmatig hun website om de geüpdatete reisadviezen te vinden.

Wat moet ik doen als ik symptomen denk te hebben ?

Raadpleeg je huisarts of de huisartsenwachtpost (1733) altijd telefonisch bij de minste twijfel. Ga niet in de wachtzaal zichten of via spoed binnen.

Welke maatregelen gelden in woonzorgcentra?

Voor woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekersverbod tot en met 19 april 2020.

Blijven ziekenhuizen, dagcentra, kortverblijven, … geopend ?

Alle consultaties, testen en niet dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse.) kunnen doorgaan. De patiënten kunnen begeleid worden door slechts een persoon.

Enkel bezoeken van stagiaires, ouders van gehospitaliseerde kinderen en dichte familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

Raadpleeg voor alle zekerheid de website van je ziekenhuis of telefoneer vooraf. Sommige ziekenhuizen hebben striktere regelingen. Hier kan je de informatie voor het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt terugvinden.

Dagcentra, net als kortverblijven, psychiatrische instellingen en medisch pedagogische instellingen (MPI) zijn gesloten voor alle publiek. Neem bij twijfel altijd rechtstreeks contact op met de betrokken diensten. 

Zijn er mondmaskers beschikbaar ?

Mondmaskers worden prioritair bedeeld aan huisartsen en tandartsen omdat zij in nauw en intensief contact staan met hun patiënten. De verdeling gebeurt provinciaal naar de gemeenten. Mondmaskers zijn via de Vlaamse overheid ook beschikbaar voor woonzorgcentra, thuisverpleging en ziekenhuizen.

Aan apothekers worden geen mondmaskers verdeeld. Wie ziek is blijft binnen en stuurt iemand anders naar de apotheek. Apothekers die zelf ziek zijn, werken niet.

Amateurtoneel / jongerenfuiven / theater / toneelvoorstellingen:

Alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, voorlopig tot en met 3 april 2020, ongeacht hun omvang. 

Wat met cinema- of theaterbezoeken?

Dit valt onder dezelfde maatregel als de musea, sportcentra, jeugdverenigingen, discotheken, cafés, … Alle in- en outdoor (recreatieve en andere) bijeenkomsten worden geschrapt.

Wat met fietsclubs op bijvoorbeeld zondagvoormiddag ? Mogen zij hun rit nog uitvoeren?

Alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.

Zijn dienstencentra nog toegankelijk?

Neen, deze zijn allemaal gesloten. Hier kan je meer lezen over de dienstverlening in onze gemeente.

Mogen kappers/schoonheidssalons/wellnesscentra openblijven?

Kapsalons mogen enkel op afspraak en in de week werken. In het weekend blijven ze gesloten.

Volgens de informatie waarover wij beschikken geldt dit niet voor schoonheidssalons en wellnesscentra. Die moeten sluiten.

Wat met cinema- of theaterbezoeken?

Dit valt onder dezelfde maatregel als de musea, sportcentra, jeugdverenigingen, discotheken, cafés, … Alle in- en outdoor (recreatieve en andere) bijeenkomsten worden geschrapt.

Kunnen familiefeesten doorgaan?

Ook familiefeesten dienen maximaal beperkt te worden en dienen in beperkte kring georganiseerd te worden.

Wat met hotels en vakantiewoningen?

Hotels blijven open, hotelbars- en restaurants zijn gesloten, eten bedelen op de kamers mag.

Voor campings, vakantiewoningen en B&B gelden dezelfde regels als voor hotels. Maaltijden moeten binnenshuis en in beperkte kring gebruikt worden.

Wat met begrafenissen en religieuze plechtigheden?

Alle openbare liturgische bijeenkomsten worden geschorst. Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiale kring. Doopsels mogen niet meer doorgaan (update 16/03/2020).

Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan, burgerlijke huwelijken kunnen in onze gemeente wel in zeer intieme kring (enkel trouwkoppel en twee getuigen). Er kan kosteloos geannuleerd en verplaatst worden. 

De gebedshuizen (kerken, ...) worden niet gesloten en zijn toegankelijk voor individuele bezoekers. Ook hier een social distance respecteren.

Wat met fietsclubs op bijvoorbeeld zondagvoormiddag? Mogen zij hun rit nog uitvoeren?

Alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.

Wat met samenscholingen ?

Deze zijn niet toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd door de politie die de gepaste maatregelen neemt.

Zijn er richtlijnen voor centra voor illegalen en asielzoekers ?

Voor deze centra volgt later meer informatie. Er komen specifieke richtlijnen die verspreid worden door de betrokken overheden en diensten.

Sleutel ophalen bij syndicus ?

Dit is toegestaan.

Gevangenissen: bezoek, werkstraffen...

Personen met werkstraf worden gecontacteerd door hun justitie medewerker of door hun werkgever om te weten of dit nog doorgaat.

Bezoek in de gevangenissen is opgeschort.

Wat met samenscholingen?

Deze zijn niet toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd door de politie die de gepaste maatregelen neemt

Mogen pretparken de deuren openen?

Voorlopig mag dit niet tot en met 3 april 2020.