Gemeente Wingene

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar en ingeschreven in de bevolkingsregisters, naar een land reist waar geen paspoort vereist is, moet het een identiteitsbewijs op zak hebben.

Sinds 15 januari 2024 vervangt het elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind het eerdere papieren identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind. De papieren identiteitsbewijzen blijven wel geldig tot ze vervallen.

Deze nieuwe elektronische kaart is maximaal 3 jaar geldig.

Voorwaarden

Het identiteitsbewijs wordt uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die een verblijfsrecht in België hebben.

Het is niet verplicht om de elektronische kaart aan te vragen en wordt alleen uitgereikt op verzoek (een) van de ouder(s) of de wettelijk vertegenwoordiger.

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn. Voor kinderen vanaf 6 jaar dienen er ook vingerafdrukken genomen worden.

Prijs

De kostprijs hangt af van het type kaart waar het verblijfsrecht op gebaseerd is:

  • type EU, EU+, F, F+, M, M+ = 7,70 euro
  • type A, B, K, L = 10,70 euro

Voor een spoedprocedure betaalt u:

  • type EU, EU+, F, F+, M, M+ = 105 euro
  • type A, B, K, L = 116,40 euro

Regelgeving

  • Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Wat meebrengen

  • een pasfoto van uw kind
  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.
  • het kind zelf moet aanwezig zijn.